Privacy beleid

PRIVACYBELEID

Margo Maarssen respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Margo Maarssen verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een , training, workshop, coaching aanvraag van onze brochure, of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de  training, workshop, coaching   u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Margo Maarssen persoonsgegevens in het kader van uw workshop, coaching zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de training workshop, coaching  heeft afgerond.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Margo Maarssen gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen training, workshop, coaching
  • het verzorgen van de door u gekozen training, workshop coaching.
  • om u onze  brochure toe te zenden;
  • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en
  • om te voldoen aan op Margo Maarssen rustende wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor de planning en uitvoering van de training, workshop, coaching. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan Margo Maarssen informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatieorganisaties. Margo Maarssen zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Margo Maarssen of indien Margo Maarssen daartoe wettelijk verplicht is.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Margo Maarssen bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Margo Maarssen mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een gespecificeerd verzoek tot Margo Maarssen richten door een e-mail te sturen naar margo@margomaarssen.nl onder vermelding van uw naam en adres. Margo Maarssen zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Margo Maarssen de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

Margo Maarssen kan deze Privacy Beleid pagina wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Beleid regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Beleid pagina is voor het laatst gewijzigd op 20 mei 2018.

LET OP: Voor informatie over, aanpassing van of verwijderen van uw persoonsgegevens dient u een telefoonnummer te verstrekken, waarop u gebeld kunt worden, zodat uw identiteit geverifieerd kan worden.