Trainingen

Trainingen

Groepstraining
Groepstrainingen worden gegeven aan groepen tot negen personen. Zij worden weer verdeeld over kleinere groepjes, zodat ik mijn aandacht goed kan verdelen.

De groepstraining blijft iets algemener dan de individuele training. Dat hoeft geen belemmering te zijn, want je kunt gewoon met je eigen thema aan de gang gaan. Voordeel is dat je onderling ook over het thema kunt praten.

Er wordt vaak gewerkt in groepjes van drie, zodat iedereen optimaal aan de slag kan. Er worden handvatten aangeraakt en in de groepjes gaan we dieper in op je eigen vraagstuk. Een groepstraining is een plezierige manier om aan je eigen groei te werken en om onderling te oefenen of bij te praten.

 

 

“GRATIS” INTRODUCTIEAVOND OVER ZELFVERTROUWEN

Een mooie informatie avond om meer inzicht te krijgen wat is zelfvertrouwen, en hoe vergroot je het met praktische tips.

Je gaat kennismaken met NLP en Systemisch werken twee prachtige methodieken om je zelfvertrouwen te vergroten.

 

 

TRAINING  “VERTROUWEN IN EIGEN KRACHT”

Herken je dat? Het gevoel dat je er niet mag zijn. Jezelf klein houden, of dat mensen over je grenzen gaan, en dat je met een rot gevoel in je maag loopt van nu gebeurd het weer. Je bang bent om je werk te verliezen je partner of je gezin,  vrienden of kennissen. En dat je het daarom maar slikt. Vaak loopt het door in al je facetten van het leven. Wil je ook zo graag in je eigen kracht komen te staan?

Deze unieke 3  avonden stelt je instaat om meer in je kracht en zelfvertrouwen te komen. Met twee benen op de grond.
Zelfvertrouwen is de sleutel om vol passie en plezier de wereld in te stappen.

 • Je komt in je eigen kracht te staan.
 • Je geeft beter je grenzen aan en voelt ook beter wanneer er over je grens gegaan wordt.
 • Je geeft duidelijker aan wat je wel en niet wilt
 • Je verkrijgt inzicht.
 • Je krijgt meer spirit om je doelen te bereiken.
 • Je maakt je weg vrij voor een mooie toekomst.
 • Je obstakels in je leven ga je flexibeler mee om en gaat dan door om dat te bereiken waar je hart sneller van gaat kloppen.
 • Je krijgt meer zelfvertrouwen, zodat je meer dingen gaat doen die je leuk vind.

Kosten bedragen € 75,00 inclusief koffie en thee.

Duur: 3 avonden van 20:00 tot 22:00
Locatie: Spangahoekweg 14 Spanga
De trainingsavonden:

Di 02-04-2019

Di 09-04-2019

Di 16-04-2019

 

Wil je mee doen aan de training “vertrouwen in eigen kracht” schrijf je hier in Inschrijven

 

PRIVACYBELEID

Margo Maarssen respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Margo Maarssen verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een , training, workshop, coaching aanvraag van onze brochure, of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de  training, workshop, coaching   u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Margo Maarssen persoonsgegevens in het kader van uw workshop, coaching zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de training workshop, coaching  heeft afgerond.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Margo Maarssen gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen training, workshop, coaching
 • het verzorgen van de door u gekozen training, workshop coaching.
 • om u onze  brochure toe te zenden;
 • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en
 • om te voldoen aan op Margo Maarssen rustende wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor de planning en uitvoering van de training, workshop, coaching. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan Margo Maarssen informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatieorganisaties. Margo Maarssen zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Margo Maarssen of indien Margo Maarssen daartoe wettelijk verplicht is.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Margo Maarssen bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Margo Maarssen mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een gespecificeerd verzoek tot Margo Maarssen richten door een e-mail te sturen naar margo@margomaarssen.nl onder vermelding van uw naam en adres. Margo Maarssen zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Margo Maarssen de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

Margo Maarssen kan deze Privacy Beleid pagina wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Beleid regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Beleid pagina is voor het laatst gewijzigd op 20 mei 2018.

LET OP: Voor informatie over, aanpassing van of verwijderen van uw persoonsgegevens dient u een telefoonnummer te verstrekken, waarop u gebeld kunt worden, zodat uw identiteit geverifieerd kan worden.